l’Artgot Irat Cru

Amb la tripulació reunida per fer autoavaluació vam decidir que volíem un nom en català que és la llengua del nostre entorn i la de molt_s de nosaltres. Mantindrem el nom en anglès, però el nostre àmbit d’actuació i la nostra realitat social immediata són en català així que també tindrem un nom en aquesta llengua.AIC artgot artgot cru artgot irat artgot irat cru l'artgot spray stencil

El nom escollit és l’Artgot Irat Cru, l’Artgot Irat, l’Artgot Cru o simplement l’Artgot. La versió completa té les mateixes inicials i síl·labes que el nom en anglés. A més té un aire d’embarbussament. “Artgot” és la barreja d'”Art” i “Argot” i indica que usem el llenguatge artístic urbà. Els adjectius “Irat” i “Cru” són també força transparents: estem cabrejats i ens expressem sense embuts.

Con la tripulación reunida para hacer autoevaluación decidimos que queríamos un nombre en catalán que es la lengua de nuestro entorno y la de muchxs de nosotrxs. Mantendremos el nombre en inglés, pero nuestro ámbito de actuación y nuestra realidad social inmediata son en catalán así que también tendremos un nombre en esta lengua.

AIC artgot artgot cru artgot irat artgot irat cru l'artgot spray stencilEl nombre escogido es l’Artgot Irat Cru, l’Artgot Irat, l’Artgot Cru o simplemente l’Artgot. La versión completa tiene las mismas iniciales y sílabas que el nombre en inglés. Además tiene un aire de trabalenguas. “Artgot” es la mezcla de “Art” y “Argot” e indica que usamos el lenguaje artístico urbano. Los adjetivos “Irat” (airado) y “Cru” (crudo) son también bastante transparentes: estamos cabreados y nos expresamos sin tapujos.

With the crew assembled for self-evaluation we decided that we wanted a name in Catalan which is the language of our environment and of many of us. We will keep the name in English, but our field of action and our immediate social reality are in Catalan so we will have a name in this language too.

The chosen name is l’Artgot Irat Cru, l’Artgot Irat, l’Artgot Cru or simply l’Artgot. The AIC artgot artgot cru artgot irat artgot irat cru l'artgot spray stencilfull version has the same initials and syllables as the name in English. Moreover it is a bit of a tongue-twister. “Artgot” is a mix of “Art” and “Argot”, and indicates that we use the urban art language. The adjectives “Irat” (wroth) and “Cru” (raw) are also quite transparent: we are pissed and we express ourselves bluntly.

Material Stencil #1

Comenta!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s