About

CatalàCastellanoEnglish

[cat] AI és un projecte d’art urbà que neix de la necessitat d’expressar la nostra crítica social. Recuperem l’espai públic com el lloc comú per a que la societat comparteixi i millori com a comunitat. L’utilitzem per manifestar els nostres sentiments i pensaments, frustracions i esperances sobre diversos conflictes socials. Volem fer una contribució positiva a l’evolució cap a una societat diversa i igualitària al mateix temps.

Trobareu una descripció ampliada del projecte i dels nostres principis a Manifest. Totes les creacions estan disponibles a Material i algunes de les eines que fem servir a Do It Yourself. Per conèixer les nostres influències passeu per Referències i si voleu fer-nos arribar un comentari consulteu Contacte. I si en voleu més sempre podeu passar a l’Acció!

[cas] AI es un proyecto de arte urbano que nace de la necesidad de expresar nuestra crítica social. Recuperamos el espacio público como lugar común para que la sociedad comparta y mejore como comunidad. Lo utilizamos para manifestar nuestros sentimientos y pensamientos, frustraciones y esperanzas sobre varios conflictos sociales. Queremos hacer una contribución positiva a la evolución hacia una sociedad diversa e igualitaria al mismo tiempo.

Encontraréis una descripción ampliada del proyecto y de nuestros principios en Manifest. Todas las creaciones están disponibles en Material y algunas de las herramientas que usamos en Do It Yourself. Para conocer nuestras influencias pasad por Referències y si queréis hacernos llegar un comentario consultad Contacte. Y si no tenéis suficiente, siempre podéis pasar a l’Acció!

[eng] AI is a street art project born from the need to express our social criticism. We win back the public space as the common place for society to share and improve as a community. We use it to manifest our feelings and thoughts, frustrations and hopes on a variety of social conflicts. We want to make a positive contribution to the evolution towards a society both diverse and egalitarian at the same time.

You will find an extended description of the project and our principles in Manifest. All our creations are available in Material and some of the tools we use in Do It Yourself. To find out about our influences check Referències. and if you’d like to send us a comment check Contacte. An if all this is not enough, you can always take Acció!

Comenta!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s