l’Artgot Irat Cru

Amb la tripulació reunida per fer autoavaluació vam decidir que volíem un nom en català que és la llengua del nostre entorn i la de molt_s de nosaltres. Mantindrem el nom en anglès, però el nostre àmbit d’actuació i la nostra realitat social immediata són en català així que també tindrem un nom en aquesta llengua.AIC artgot artgot cru artgot irat artgot irat cru l'artgot spray stencil

El nom escollit és l’Artgot Irat Cru, l’Artgot Irat, l’Artgot Cru o simplement l’Artgot. La versió completa té les mateixes inicials i síl·labes que el nom en anglés. A més té un aire d’embarbussament. “Artgot” és la barreja d'”Art” i “Argot” i indica que usem el llenguatge artístic urbà. Els adjectius “Irat” i “Cru” són també força transparents: estem cabrejats i ens expressem sense embuts.

Con la tripulación reunida para hacer autoevaluación decidimos que queríamos un nombre en catalán que es la lengua de nuestro entorno y la de muchxs de nosotrxs. Mantendremos el nombre en inglés, pero nuestro ámbito de actuación y nuestra realidad social inmediata son en catalán así que también tendremos un nombre en esta lengua.

AIC artgot artgot cru artgot irat artgot irat cru l'artgot spray stencilEl nombre escogido es l’Artgot Irat Cru, l’Artgot Irat, l’Artgot Cru o simplemente l’Artgot. La versión completa tiene las mismas iniciales y sílabas que el nombre en inglés. Además tiene un aire de trabalenguas. “Artgot” es la mezcla de “Art” y “Argot” e indica que usamos el lenguaje artístico urbano. Los adjetivos “Irat” (airado) y “Cru” (crudo) son también bastante transparentes: estamos cabreados y nos expresamos sin tapujos.

With the crew assembled for self-evaluation we decided that we wanted a name in Catalan which is the language of our environment and of many of us. We will keep the name in English, but our field of action and our immediate social reality are in Catalan so we will have a name in this language too.

The chosen name is l’Artgot Irat Cru, l’Artgot Irat, l’Artgot Cru or simply l’Artgot. The AIC artgot artgot cru artgot irat artgot irat cru l'artgot spray stencilfull version has the same initials and syllables as the name in English. Moreover it is a bit of a tongue-twister. “Artgot” is a mix of “Art” and “Argot”, and indicates that we use the urban art language. The adjectives “Irat” (wroth) and “Cru” (raw) are also quite transparent: we are pissed and we express ourselves bluntly.

Material Stencil #1

Preparant el manifest

El següent pas és redactar el manifest del nostre projecte d’art urbà. Com podeu veure al menú superior, tenim pensat escriure’l en català i castellà, però també en anglès. Sisplau tingueu paciència, ens prendrà un temps fer-ho. Si veieu qualsevol tipus d’error lingüístic, especialment en la versió anglesa, no dubteu a fer-nos-ho saber a través d’un comentari. Per donar-vos una idea dels nostres referents, us deixem aquesta imatge.

El siguiente paso es redactar el manifiesto de nuestro proyecto de arte urbano. Como podéis ver en el menú superior, tenemos pensado escribirlo en catalán y castellano, però también en inglés. Por favor tened paciencia, nos llevará un tiempo hacerlo. Si véis cualquier tipo de error lingüístico, especialmente en la versión inglesa, no dudéis en hacernoslo saber mediante un comentario. Para daros una idea de nuestros referentes, os dejamos esta imagen.

The next step is composing the manifesto for our street art project. As you can see on the top menu, we intend to write it in Catalan and Spanish, but also in manifesto, street art, alien inside, banksy, picassoEnglish. Please be patient, it will take a while. If you see any kind of language mistake, especially in the English version, do not hesitate to let us know in a comment. To give you an idea of our referents, we leave you this image.