Visca la lluita feminista!

El 8 de març és el dia internacional de la Dona i vam voler preparar un pòster per posar de manifest la manca de visibilitat i la distorció que pateixen la discriminació patriarcal i el masclisme en la nostra societat. Inspirat en el lema feminista “Posa’t les ulleres morades!” vam dissenyar el nostre particular test d’agudesa visual sobre conflictes socials per mostrar que no totes les lluites llibertàries reben la mateixa atenció quan en realitat totes elles estan íntimament lligades i cap d’elles té sentit sense la resta.

classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades

El 8 de marzo es el día internacional de la Mujer y quisimos preparar un póster para poner de manifiesto la falta de visibilidad y la distorción que sufren la discriminación patriarcal y el machismo en nuestra sociedad. Inspirado en el lema feminista “¡Ponte las gafas moradas!” diseñamos nuestro particular test de agudeza visual sobre conflictos sociales para mostrar que no todas las luchas libertarias reciben la misma atención cuando en realidad todas ellas están íntimamente ligadas y ninguna tiene sentido sin el resto.

classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres moradesclassism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades

The 8th of March is the International Women’s Day and we wanted to prepare a poster to highlight the lack of visibility and the distortion affecting patriarchal discrimination and male chauvinism in our society. Inspired in the feminist motto “Put on the purple glasses!” we designed our particular visual acumen test on social conflicts to show that not all libertarian struggles receive the same attention when in reality all of them are intimately related and none of them makes any sense without the rest.

classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades classism, conflict visibility, feminism, gafas moradas, heterocentrism, heterosexism, patriarchy, poster, racism, wheatpaste, social exclusion, social struggle, ulleres morades

MaterialPoster

Comenta!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s